Blog | Başlıca SQL İfadeleri Nelerdir?

Başlıca SQL İfadeleri Nelerdir?

Select: Veritabanından veriyi elde etmeye yarar.

Insert : Veritabanına veriyi yeni bir satır olarak ekler.

Delete : Veritabanından seçilen veri satırını siler.

Update : Veritabanında WHERE ile belirttiğiniz verileri ya da mevcut veritabanını günceller.

Create Table : Veritabanında yeni bir tablo oluşturmaya yarar.

Drop Table : Veritabanından tablo silmeye yarar.

Alter Table : Veritabanı adını güncellemeye yarar.

Create Vıew : Veritabanına yeni bir görünüm eklemeye yarar.

Drop Vıew : Veritabanından görünüm silmeye yarar.

Create Schema : Veritabanına bir şema ekler.

Drop Schema : veritabanından şema silmeye yarar.

test
Erdem Şahin
30