Blog | CMD komutu ile kullanıcı oluşturma, silme ve admin yetkisi verme işlemi nasıl yapılır?

CMD komutu ile kullanıcı oluşturma, silme ve admin yetkisi verme işlemi nasıl yapılır?

Komut ekranında "Admin" yetkisindeyseniz eğer birçok işi kolaylıkla buradan yapabilirsiniz, örneğin windows veya domain ortamındaki server'da bir kullanıcı oluşturmak istiyorsunuz ve bu kullanıcıyıda "admin" yetkisi ile yetkilendirmek istiyorsunuz, aşağıdaki komutlar yardımcı olacaktır.

Başlat > Çalıştır'a cmd yazın ve komut satırına gelin. 

Erdem adında kullanıcı oluşturma : net user [erdem] [pass123] /add

 

Oluşturulan kullanıcıyı silme komutu : net user [erdem] /delete   

 

Oluşturulan kullanıcıyı "Admin" grubuna dahil etme : net localgroup administrators [erdem] /add
Server Vmware Net User
Erdem Şahin
38