Blog | PowerShell ile Active Directory üzerindeki kullanıcıların özelliklerini filtreleyerek görüntüleme işlemi nasıl yapılır?

PowerShell ile Active Directory üzerindeki kullanıcıların özelliklerini filtreleyerek görüntüleme işlemi nasıl yapılır?

PoweShell komut satırını admin olarak açıyoruz ve kullanıcı bilgilerini görüntülemek ve mail adres, departman vs. gibi filtrelemer için Propertiesparametresi ile Active Directory üzerinde bulunan account'lardan bir tanesini yazarak aşağıdaki PowerShell komutu ile bilgileri görüntülüyoruz;

Get-ADUser -Identity [user_name] -Properties EmailAddress,Department
PowerShell PS Get-ADUser Identity Properties
Erdem Şahin
37