Blog | SQL veri ekleme komutu "Insert Into" nedir?

SQL veri ekleme komutu "Insert Into" nedir?

SQL dilinde veri ekleme işlemi el ile yapılabileceği gibi "Insert Into" komutu ile de yapılabilir bunun için öncelikle oluşturulmuş olan veri tabanının SQL Query tab kısmına geçiş yapmanız gerekmektedir ve bunun yanı sıra tablo_name, sütunlar gibi kısımları biliyor olmanız gerekmektedir. Küçük bir örnekle "Insert Into" kullanımı aşağıdaki gibidir:
INSERT INTO table_name (column1, column2, column3, ...) VALUES (value1, value2, value3, ...);
Tablodaki sütunlara girilecek değerleri sırasıya colum1, colum2 ve value1, value2 şeklinde ayarlamanız gerekmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi "ID" kısmıdır, "ID" eğer tablo oluşturulurken "Primary Key" yani "Auto Increment" (ID otomatik şekilde artsın)  şeklinde oluştuysa column1 ve values1 kısmında ID'yi es geçmeniz gerekmektedir yoksa "SYNTAX" hatası alınabilir...
SQL Insert Into Database Insert Database Data Insert
Erdem Şahin
40