Blog | SQL veri güncelleme komutu "Update Set" nedir?

SQL veri güncelleme komutu "Update Set" nedir?

UPDATE ifadesi bir tablodaki mevcut kayıtları değiştirmek için kullanılır. SQL dilinde veri güncellemesi yapabilmeniz için oluşturulmuş olan tablonuzun tıpkı ekleme işlemindeki gibi SQL Query tabına geçmeniz ve güncellenecek verinin sütununu belirtmeniz gerekmektedir, örneğin tablo_name "Pers" ve "il_adi" 'İstanbul' olanları 'Ankara' olarak güncelle gibi bir seneryoda aşağıdaki komut sizlere yardımcı olacaktır.

UPDATE Pers SET il = 'Ankara', WHERE il = 'İstanbul';

Not: Bir tablodaki kayıtları güncellerken dikkatli olun! WHERE açıklamasından sonraki maddeye dikkat edin. WHERE hangi kayıt(lar)ın güncellenmesi gerektiğini belirtir.

Update Set Database Update SQL
Erdem Şahin
55